top of page

 

 

 

Digital Fermentation of the Moving Image

Շարժվող պատկերի թվային խմորումը

 

CYLAND Video Archive Program

CYLAND վիդեո արխիվի ծրագիր

 

12.10.2022, 19:00

Video Program Part 1

Վիդեո ծրագիր Մաս 1

19.10.2022, 19:00

Video Program Part 2 

Վիդեո ծրագիր Մաս 2

Venues

Վայրեր

 

Armenian center for contemporary experimental art (NPAK)

Pavstos Buzand 1/3

Yerevan, Armenia

Tel. +374 10 568-225, +374 99 568-225

Ժամանակակից արվեստի փորձարարական կենտրոն

Փավստոս Բյուզանդի փող. 1/3

Երևան, Հայաստան

Հեռ. +374 10 568-225, +374 99 568-225

www.accea.info

 

Curator Victoria Ilyushkina (Russia)

Համադրող՝ Վիկտորիա Իլյուշկինա (Ռուսաստան)

 

Participants

Մասնակիցներ

 

Part 1

Sonia Balassanian (Armenia)

Andrius Venclova (Russia)

Boris Kazakov (Russia)

Polina Komyagina (Croatia)

Konstantin MiTenev (Switzerland)

Lidiya Rikker (Russia)

Anya Tsyrlina (Switzerland)

 

ՄԱՍ 1

Սոնիա Պալասանյան (Հայաստան)

Անդրիուս Վենկլովա (Ռուսաստան)

Բորիս Կազակով (Ռուսաստան)

Պոլինա Կոմյագինա (Խորվաթիա)

Կոնստանտին ՄիՏենև (Շվեյցարիա)

Լիդիան Ռիկկեր (Ռուսաստան)

Անյա Ցիրլինա (Շվեյցարիա)

 

Part 2

Alek Borisov (Russia)

Ksenia Galkina (Russia)

Elena Demi-dova, Maxim Kalmykov (Russia)

Victoria Ilyushkina (Russia)

Alexandra Lerman (USA)

Lilia Li-Mi-Yan, Katherina Sadovsky (Russia)

Alena Tereshko (Russia), Antti Kukkonen (Finland)

Silvana Chobanyan, Aram Zurabyan (Armenia)

Aizek (Georgia)

Pole-Fromage (France)

Rinatto L'bank (Kazakhstan)

 

ՄԱՍ 2

Ալեք Բորիսով (Ռուսաստան)

Կսենիա Գալկինա (Ռուսաստան)

Ելենա Դեմի-դովա, Մաքսիմ Կալմիկով (Ռուսաստան)

Վիկտորիա Իլյուշկինա (Ռուսաստան)

Ալեքսանդրա Լերման (ԱՄՆ)

Լիլիա Լի-Մի-յան և Կատերինա Սադովսկի (Ռուսաստան)

Ալյոնա Տերեշկո (Ռուսաստան)

Սիլվանա Չոբանյան, Արամ Զուրաբյան (Հայաստան)

Այզեկ (Վրաստան)

Փոլ-Ֆրոմաժ (Ֆրանցիա)

Ռինատտո Լ'բանկ (Ղազախստան)

 

 

 

Curator’s introduction

 

Using works from the CYLAND video archive and new films by wellknown and young artists, this program examines several aspects of analog and digital fermentation of the moving image. By fermentation, we mean the introduction of a certain reactive element to an artwork, which changes the very “fabric” of the moving image, its structure, and accordingly the message too.

The program includes artistic experiments to shift the boundaries of perception of physical and virtual reality, studying the inhuman and human using new digital technologies.

From the first analogue films of underground directors working with 16mm celluloid film cameras in Petersburg in the 1990s to the works of present-day artists with their arsenal of digital camera, computer editing techniques and media genres accessible for transformation, including found and archive celluloid films, 3D animation and placement in the Web 2.0 and Web 3.0 Internet environment.  

 

— Victoria Ilyushkina

 

Համադրողի խոսքը

 

Օգտագործելով CYLAND տեսաարխիվի աշխատանքները , ինչպես նաև հայտնի և երիտասարդ նկարիչների նոր ֆիլմեր, այս ծրագիրը ուսումնասիրում է շարժվող պատկերի անալոգային և թվային խմորման մի քանի ասպեկտներ: Խմորում ասելով հասկանում ենք արվեստի ստեղծագործության մեջ որոշակի ռեակտիվ տարրի ներմուծումը, որը փոխում է շարժվող պատկերի բուն «գործվածքը», կառուցվածքը և, համապատասխանաբար, նաև հաղորդագրությունը:

Ծրագիրը ներառում է արվեստային փորձեր՝ փոխելու ֆիզիկական և վիրտուալ իրականության ընկալման սահմանները՝ ուսումնասիրելով անմարդկայինն ու մարդկայինը, օգտագործելով նոր թվային տեխնոլոգիաներ -1990-ականներին Պետերբուրգում 16 մմ ցելյուլոիդային տեսախցիկներով աշխատող ընդհատակյա ռեժիսորների առաջին անալոգային ֆիլմերից մինչև ժամանակակից արվեստագետների գործեր՝ թվային ֆոտոխցիկի զինանոցով, համակարգչային խմբագրման տեխնիկայով և փոխակերպման համար հասանելի մեդիա ժանրերով, ներառյալ հայտնաբերված և արխիվային ցելյուլոիդային ֆիլմերը, 3D անիմացիա և տեղադրում Web 2.0 և Web 3.0 ինտերնետ միջավայրում:

 

— Վիկտորիա Իլյուշկինա

Part 1

 1. Sonia Balassanian (Armenia). Haghpat 2. 1999

 2. Andrius Venclova (Russia). The January Snowstorm Thunders. 1991

 3. Boris Kazakov (Russia). Stakes. 1999

 4. Polina Komyagina (Croatia). Depleted Reality. 2020 

 5. Konstantin MiTenev (Switzerland). Bioloid. 1992

 6. Konstantin MiTenev (Switzerland), Masha Pentium. Kiber_kino project. 2000s

 7. Lidiya Rikker (Russia). Braces System. 2021

 8. Anya Tsyrlina (Switzerland). All Other Things Equal. 2020

 

ՄԱՍ 1

 1. Սոնիա Պալասանյան (Հայաստան), Հաղպատ 2, 1999

 2. Անդրիուս Վենկլովա (Ռուսաստան). Հունվարյան ձնեխառն ամպրոպ, 1991

 3. Բորիս Կազակով (Ռուսաստան). Ցցեր, 1999

 4. Պոլինա Կոմյագինա (Խորվաթիա). Սպառված իրականություն, 2020

 5. Կոնստանտին ՄիՏենև (Շվեյցարիա). Բիոլոիդ, 1992

 6. Կոնստանտին ՄիՏենև (Շվեյցարիա). Մաշա Պենտիում. Կիբեռ_կինո նախագիծ, 2020-ներ

 7. Լիդիան Ռիկկեր (Ռուսաստան). Բրեկետային համակարգ, 2021

 8. Անյա Ցիրլինա (Շվեյցարիա). Մնացած բոլոր հավասար բաները, 2020

 

Part 2

 1. Alek Borisov (Russia). Reefs. 2017–2020

 2. Ksenia Galkina (Russia). IAMAHOLOGRAM. 2016

 3. Elena Demi-dova, Maxim Kalmykov (Russia). Polarities. 2015

 4. Victoria Ilyushkina (Russia). “Cat’s Night Dreams” project. 2021

 5. Alexandra Lerman (USA). The Return of the Return of the Giant Hogweed 2018

 6. Lilia Li-Mi-Yan and Katherina Sadovsky (Russia). A000000000001000AA011, 2020-2022

 7. Alena Tereshko (Russia), Antti Kukkonen (Finland). “Home Odyssey” Project. 2020

 8. Silvana Chobanyan, Aram Zurabyan (Armenia). The Thing. 2020

 9. Aizek (Georgia). Burnout. 2022

 10. Pole-Fromage (France). Mymy. 2022

 11. Rinatto L'bank (Kazakhstan). The Birth of Humanity. 2022

ՄԱՍ 2

 

 1. Ալեք Բորիսով (Ռուսաստան). Խութեր, 2017 – 2020

 2. Կսենիա Գալկինա (Ռուսաստան). ԵՍՀՈԼՈԳՐԱՄԵՄ, 2016

 3. Ելենա Դեմի-դովա, Մաքսիմ Կալմիկով (Ռուսաստան). Բևեռայնություններ, 2015

 4. Վիկտորիա Իլյուշկինա (Ռուսաստան). «Կատուների գիշերային երազներ» նախագիծ, 2021

 5. Ալեքսանդրա Լերման (ԱՄՆ). Հսկա Հոգվիդի վերադարձի վերադարձը, 2018

 6. Լիլիա Լի-Մի-յան և Կատերինա Սադովսկի (Ռուսաստան). A0000000000001000AA011, 2020-2022 թթ.

 7. Ալյոնա Տերեշկո (Ռուսաստան), Անտտի Կուկկոնեն (Ֆինլանդիա). Նախագիծ «Տնային ոդիսական», 2020

 8. Սիլվանա Չոբանյան, Արամ Զուրաբյան (Հայաստան). Առարկան, 2020

 9. Այզեկ (Վրաստան). Հոգնածություն, 2022

 10. Փոլ-Ֆրոմաժ (Ֆրանցիա). Միմի, 2022

 11. Ռինատտո Լ'բանկ (Ղազախստան). Մարդկության ծնունդը, 2022

 

Video program. Part 1

Վիդեո ծրագիր  Մաս 1

Sonia Balassanian (Armenia)

Haghpat 2 

12 min. 20 sec., 1999

 

A camera observes a nude man and woman in the medieval monastery of Haghpat in the north of Armenia. In the endless aspiration to find each other they emerge from the darkness of clay vessels in which monks kept wine, crawl across the floor and disappear again. It seems that this patient search will never reach its culmination.

Սոնիա Պալասանյան (Հայաստան)

Հաղպատ 2

12 րոպ. 20 վրկ., 1999թ.

 

Հայաստանի հյուսիսում գտնվող Հաղպատ միջնադարյան վանքում տեսախցիկը նկատում է մերկ տղամարդու և կնոջ։ Իրար գտնելու անվերջ ձգտման մեջ նրանք դուրս են գալիս կավե անոթների խավարից, որոնց մեջ վանականները գինի էին պահում, սողում են հատակով և նորից անհետանում։ Թվում է, թե այս համբերատար հետազոտությունը երբեք չի հասնի իր գագաթնակետին…

Andrius Venclova (Russia)

The January Snowstorm Thunders

4 min. 17 sec., 1991, 16 mm celluloid film 

With the participation of Vladislav Mamyshev-Monroe

 

A film/performance. The filming was initiated by artist Vladislav Mamysehv-Monroe. He brought a tape recording of this performance of the song “The January Snowstorm Thunders”, which he made with the help of Yury Kasparyan, guitarist with the group “Kino”. They decided to film a clip. During filming, Venclova experimented with double exposure and other technical tricks: for example, the lens was half-closed, and then the film was rolled back, exposing the second half of the frame (so Monroe’s legs turned in one direction, and his torso in another).

Անդրիուս Վենկլովա (Ռուսաստան)

Հունվարյան ձնեխառն ամպրոպ

4 րոպ. 17վրկ., 1991թ., 16մմ ցելյուլոիդ ֆիլմ

Վլադիսլավ Մամիշև-Մոնրոյի մասնակցությամբ

 

Ֆիլմ/պերֆորմանս: Նկարահանումները նախաձեռնել է նկարիչ Վլադիսլավ Մամիշև-Մոնրոն։ Հիմքում «The January Snowstorm Thunders» երգի կատարման ձայնագրությունն է, որը կատարվել է «Kino» խմբի կիթառահար Յուրի Կասպարյանի օգնությամբ։ Նրանք որոշեցին տեսահոլովակ նկարահանել։ Նկարահանումների ժամանակ Վենկլովան փորձարկեց կրկնակի էքսպորացիան և այլ տեխնիկական հնարքներ. օրինակ՝ ոսպնյակը կիսափակ էր, այնուհետև ֆիլմը հետ գլորվեց՝ մերկացնելով կադրի երկրորդ կեսը (այնպես, որ Մոնրոյի ոտքերը շրջվեցին մի ուղղությամբ, իսկ իրանը՝ մյուս):

Boris Kazakov (Russia)

Stakes

8 min. 1 sec., 1999 

 

The film uses the technique of scratching: the image is created with a needle on 35-mm film. For the original material, Kazakov used several shots from “Silver Heads” by Yevgeny Yufit. The lead role is played by Nikolai Marton. In 1999, “Stakes” took part in the Berlin film festival (Germany).

Բորիս Կազակով (Ռուսաստան)

Ցցեր

8 րոպե 1 վրկ., 1999թ.

 

Ֆիլմում օգտագործվում է քերծվածքի տեխնիկան՝ պատկերը ստեղծվում է ասեղով 35 մմ թաղանթի վրա։ Բնօրինակ նյութի համար Կազակովն օգտագործել է Եվգենի Յուֆիտի «Արծաթե գլուխներ»-ից մի քանի կադրեր։ Գլխավոր դերը կատարում է Նիկոլայ Մարտոնը։ 1999 թվականին «Ցցեր»-ը մասնակցել է Բեռլինի կինոփառատոնին (Գերմանիա)։

Polina Komyagina (Croatia)

Depleted Reality

2 min. 44 sec., 2020

 

A collage film using various animation techniques. A sound automatically generated by computer heightens the lyrical hero’s sense of being lost as he journeys through the debris of his own dreams and thoughts.

Պոլինա Կոմյագինա (Խորվաթիա)

Սպառված իրականություն

2 րոպե 44 վրկ., 2020թ.

 

Կոլաժ ֆիլմ, օգտագործված են տարբեր անիմացիոն տեխնիկաներ: Համակարգչի կողմից ստեղծվող ձայնը ուժեղացնում է քնարական հերոսի կորստի զգացումը, երբ նա ճամփորդում է իր երազանքների և մտքերի բեկորների միջով:

Konstantin MiTenev (Switzerland)

Bioloid

2 min., 1992, VJ project, 35 mm celluloid film, analog video, animation

Music: Valery Alakhov, Igor Verichev (“New Composers”)

 

The underground artist scene in Petersburg once decided to create its own planet in the cosmos. The planet Bioloid was conceived as a model of Earth, but on a scale of one to 1 million. Later Konstantin MiTenev made the clip “Bioloid” with the Flash program, using music by “New Composers”; the visual idea was the basis of the Bioloid Factory project, which he created with Ilya Egorov. The clip “Bioloid” was used for VJing.

Կոնստանտին ՄիՏենև (Շվեյցարիա)

Բիոլոիդ

2 րոպե, 1992թ., VJ նախագիծ, 35 մմ ցելյուլոիդ ֆիլմ, անալոգային վիդեո, անիմացիա

Երաժշտությունը՝ Վալերի Ալախովի, Իգոր Վերիչևի («Նոր կոմպոզիտորներ»)

 

Մի օր Պետերբուրգի ընդհատակյա արվեստագետները որոշում են ստեղծել իրենց սեփական մոլորակը՝ տիեզերքում: Բիոլոիդ մոլորակը մտահղացվել է որպես Երկրի մոդել, բայց մեկից մինչև 1 միլիոն սանդղակով: Հետագայում Կոնստանտին ՄիՏենևը Flash ծրագրով նկարահանեց «Bioloid» տեսահոլովակը, օգտագործելով «Նոր կոմպոզիտորների» երաժշտությունը: Վիզուալ գաղափարը հիմք է հանդիսացել Bioloid Factory նախագծի, որը նա ստեղծել է Իլյա Եգորովի հետ: «Bioloid» տեսահոլովակն օգտագործվել է VJing-ի համար:

Konstantin MiTenev (Switzerland), Masha Pentium

Kiber_kino project

 

ZOO

1 min., 2003

 

An Answering Machine

1 min., 2002

Studio: UNDINA-FILM. Music: Igor Vdovin

MiTenev defines the genre of his works as html-film: this is a story in html script, which is read as a text with links to animated images, gifs and running text. As the artist says, before 2004 he worked with an artificial intelligence called Masha Pentium. “At a certain moment we went our separate ways, and I learned to do everything myself. The computer taught me methods that I use in my art. I call it metasymbolism”. 

Կոնստանտին ՄիՏենև (Շվեյցարիա), Մաշա Պենտիում

Kiber_kino նախագիծ

 

ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳԻ

1 րոպե, 2003թ.

 

Պատասխանող մեքենա

1 րոպե, 2002թ.

Ստուդիա՝ UNDINA-FILM. Երաժշտություն՝ Իգոր Վդովին

 

ՄիՏենևն իր ստեղծագործությունների ժանրը սահմանում է որպես html-ֆիլմ: Սա html սցենարով պատմություն է, որը կարդացվում է որպես տեքստ՝ անիմացիոն պատկերների, գիֆերի և ընթացիկ տեքստի հղումներով: Ինչպես նշում է արվեստագետը, մինչև 2004 թվականը նա աշխատել է արհեստական ինտելեկտի հետ, որը կոչվում է Masha Pentium։ «Ինչ-որ պահի մենք գնացինք մեր ճանապարհով, և ես սովորեցի ամեն ինչ ինքս անել: Համակարգիչը ինձ սովորեցրեց մեթոդներ, որոնք ես օգտագործում եմ իմ արվեստում։ Ես դա անվանում եմ մետասիմվոլիզմ»:

Lidiya Rikker (Russia)

Braces system

2 min. 30 sec., 2021

A video essay in the found footage technique. The film is built on visual metaphor and uses ironic juxtaposition, telling of the strange force that always makes humanity put itself in order, as if it were lining up in even rows.

Լիդիա Ռիկկեր (Ռուսաստան)

Բրեկետային համակարգ

2 րոպե 30 վրկ., 2021թ.

 

Վիդեո էսսե՝ հայտնաբերված կադրերի տեխնիկայով։ Ֆիլմը կառուցված է տեսողական փոխաբերության վրա և օգտագործում է հեգնական համադրում: Պատմվում է այն տարօրինակ ուժի մասին, որը մարդկությանը միշտ ստիպում է կարգի բերել իրեն՝ հավասար շարքերով շարված լինելու նման:

Anya Tsyrlina (Switzerland)

All Other Things Equal 

19 min. 30 sec., 2020

 

A film edited from Soviet propaganda clips about gender equality that plays with cinematographic recontextualization, entering into a dialogue with ideas of modern feminism.

Անյա Ցիրլինա (Շվեյցարիա)

Մնացած բոլոր հավասար բաները

19 րոպե 30 վրկ., 2020թ.

 

Խորհրդային քարոզչական հոլովակներից գենդերային հավասարության մասին մոնտաժված ֆիլմ, որը խաղում է կինեմատոգրաֆիական վերա-կոնտեքստուալացման հետ՝ երկխոսության մեջ մտնելով ժամանակակից ֆեմինիզմի գաղափարների հետ:

 

 

Video program. Part 2

Վիդեո ծրագիր Մաս 2

 

Alek Borisov (Russia)

Reefs

2 min., 2017–2020

Part of the “Cyberborea” project

 

The “Cyberborea” project (2015-2021) is based on a posthumanist philosophy and includes experiments with the aesthetics of digital culture. In the “Reefs” series, the artist studies the theme of journeying into the cybernetic future. He uses the mythopoetic image of Reefs (the Riphean Mountains), the imaginary boundary between worlds in antiquity, transforming this boundary into a binary pixel, paradoxically splitting the “atom” of digital material and the constitutive element that forms optical illusions of boundaries of perception.

 

Ալեք Բորիսով (Ռուսաստան)

Խութեր

2 րոպե, 2017–2020թթ

«Կիբերբորեա» նախագծի մի մասը

 

«Կիբերբորեա» նախագիծը (2015-2021) հիմնված է հետhումանիստական փիլիսոփայության վրա՝ ներառելով թվային մշակույթի գեղագիտական փորձեր։ «Խութեր» շարքում արվեստագետը ուսումնասիրում է դեպի կիբեռնետիկ ապագա ճանապարհորդելու թեման։ Նա օգտագործում է Խութերի առասպելական պատկերը (Ռիֆյան լեռներ) – հին առասպելաբանության մեջ աշխարհների միջև երևակայական սահմանը - այդ սահմանը վերածելով երկուական պիքսելի, պարադոքսալ կերպով բաժանելով թվային նյութի «ատոմը» և ընկալման սահմանների օպտիկական պատրանքներ ձևավորող բաղադրատարրը։ 

 

Ksenia Galkina (Russia)

#IAMAHOLOGRAM 

6 min. 38 sec., 2016

 

A documentary about people who have become holograms for various reasons. To be a hologram means not having a body, to become completely digital in the physical sense. It is impossible to return to a body. A holographic person retains memory, consciousness, vision, hearing and speech. Ordinary people see holograms without special devices and can enter into contact with them. Is this a new technology that changes human existence, evolution or just another form of escapism? The first hologram people try to answer this question.

 

Քսենիա Գալկինա (Ռուսաստան)

#ԵՍՀՈԼՈԳՐԱՄԵՄ

6 րոպե 38 վրկ., 2016թ.

 

Վավերագրական ֆիլմ այն մարդկանց մասին, ովքեր տարբեր պատժառներով դարձել են հոլոգրամներ: Լինել հոլոգրամ նշանակում է չունենալ մարմին, ամբողջապես դառնալ թվային՝ ֆիզիկական իմաստով։ Անհնար է վերադառնալ մարմնին: Հոլոգրաֆիկ մարդը պահպանում է հիշողությունը, գիտակցությունը, տեսողությունը, լսողությունը և խոսքը: Հասարակ մարդիկ հոլոգրամներ են տեսնում առանց հատուկ սարքերի և կարող են շփվել դրանց հետ։ Արդյո՞ք սա նոր տեխնոլոգիա է, որը փոխում է մարդկային գոյությունը, էվոլյուցիան, թե՞ փախուստի մեկ այլ ձև: Առաջին հոլոգրամային մարդիկ փորձում են պատասխանել այս հարցին:

 

Elena Demi-dova, Maxim Kalmykov (Russia)

Polarities

2 min., 2015

 

A poetic generator based on texts by Anna Akhmatova and Nikolay Gumilyov. In the center of attention are two Russian poets, husband and wife: two polar worlds, two irreconcilable poles. The authors of the work, also husband and wife, made the generator in a single burst of activity. The lines of poetry move according to the law of magnetic fields, positively and negatively charged particles, visualizing the poetic structure of the text. 

 

Ելենա Դեմի-դովա, Մաքսիմ Կալմիկով (Ռուսաստան)

Բևեռայնություններ

2 րոպե, 2015թ.

 

Աննա Ախմատովայի և Նիկոլայ Գումիլյովի տեքստերի վրա հիմնված բանաստեղծական գեներատոր։ Ուշադրության կենտրոնում երկու ռուս բանաստեղծներ են՝ ամուսիններ, երկու բևեռային աշխարհներ, երկու անհաշտ բևեռներ։ Այս ստեղծագործության հեղինակները (նույնպես ամուսիններ), գեներատորը սարքել են գործունեության միասնական պոռթկումով։ Պոեզիայի տողերը շարժվում են ըստ մագնիսական դաշտի օրենքի, դրական և բացասական լիցքավորված մասնիկների տեսքով՝ պատկերելով տեքստի բանաստեղծական կառուցվածքը։

 

Victoria Ilyushkina (Russia)

“Cat’s Night Dreams” project

2021

Sound: Thorsten Soltau (Germany), Max Kuiper (Austria), Vasily Stepanov (Russia)

 

This project was the result of a collaboration between video artist Victoria Ilyushkina and composers represented in the CYLAND Audio Archive. The fermentation of the sound of analogue synthesizers into digital sound is combined with the unusual transformation of images of a night garden and the shape of flowers. 

Red Snow 

3 min. 35 sec., 2021 

Sound: Vasily Stepanov, CAA—12 “Cloud Voice”, CYLAND Audio Archive, 2013

 

Stepanov studied the possibilities of natural reverberation and reflections of sound. The composition was made from the sounds of the Casio MA-120 synthesizer, recorded beforehand in different spaces.

Night Dream

7 min. 33 sec., 2021 

Sound: Thorsten Soltau, Max Kuiper, CAA—15 “Mikrophagie”, CYLAND Audio Archive, 2014

 

Վիկտորիա Իլյուշկինա (Ռուսաստան)

«Կատվի գիշերային երազները» նախագիծ

2021թ.

Ձայնը՝ Թորստեն Սոլտաու (Գերմանիա), Մաքս Կույպեր (Ավստրիա), Վասիլի Ստեպանով (Ռուսաստան)

 

Այս նախագիծը վիդեո արվեստագետ Վիկտորիա Իլյուշկինայի և CYLAND Audio Archive-ում ներկայացված կոմպոզիտորների համագործակցության արդյունքն է: Անալոգային սինթեզատորների ձայնի խմորումը թվային ձայնի մեջ զուգորդվում է գիշերային այգու պատկերների և ծաղիկների ձևի անսովոր վերափոխման հետ:

Կարմիր ձյուն

3 րոպե 35 վրկ., 2021թ.

Ձայնը՝ Վասիլի Ստեպանովի, CAA—12 «Cloud Voice», CYLAND Audio Archive, 2013թ.

 

Ստեպանովն ուսումնասիրել է բնական արձագանքման և ձայնի արտացոլման հնարավորությունները։ Կոմպոզիցիան պատրաստվել է Casio MA-120 սինթեզատորի հնչյուններից, որոնք նախապես ձայնագրվել են տարբեր տարածքներում։

 

Գիշերային երազ

7 րոպե 33 վրկ., 2021թ.

Ձայնը՝ Թորստեն Սոլտաուի, Մաքս Կույպերի, CAA—15 «Microphagy», CYLAND Audio Archive, 2014թ.

 

Alexandra Lerman (USA)

The Return of the Return of the Giant Hogweed

4 min. 47 sec., 2018

 

The basis of the video is the song “The Return of the Giant Hogweed” released by the British rock group Genesis in 1971. The song warns of the apocalyptic spread of the poisonous plant Heracleum mantegazzianum, which was brought to England from Russia by a Victorian scientist. The ironic narrative is spoken in Russian from the point of view of the hogweed itself, which is carrying out a mission to exterminate the human race. 

 

Ալեքսանդրա Լերման (ԱՄՆ)

Հսկա Հոգվիդի վերադարձի վերադարձը

4 րոպե 47 վրկ., 2018թ.

 

Վիդեոյի հիմքում ընկած է «The Return of the Giant Hogweed» երգը, որը թողարկվել է բրիտանական Genesis ռոք խմբի կողմից 1971 թվականին: Երգը նախազգուշացնում է թունավոր Heracleum mantegazzianum բույսի ապոկալիպտիկ տարածման մասին, որը Ռուսաստանից Անգլիա է բերել վիկտորիանական մի գիտնական: Հեգնական նարատիվը ռուսերենով խոսում է հենց խոզուկի տեսանկյունից, որն իրականացնում է մարդկային ցեղի ոչնչացման առաքելությունը։

 

Lilia Li-Mi-Yan and Katherina Sadovsky

A000000000001000AA011

Video, 3D, CGI, Artificial intelligence, sound, 2020-2022

The artists investigate the possibility of human beings interacting and combining with other forms of existence. The entities in the project are equipped with special implants and an additional system of organs which help them to survive in the new world. The brain emulation enables new people to become immortal as a neural network in digital reality, or with an augmented biological body. The work was created using artificial intelligence. The AI was trained with collections of works by Sadovsky and Li-Mi-Yan. The artists used a linguistic code to obtain visually unique organoid plexuses of cells that form new systems of organs.

 

Լիլիա Լի-Մի-յան և Կատերինա Սադովսկի (Ռուսաստան)

A0000000000001000AA011

Վիդեո, ZD, CGI, Արհեստական ​​ինտելեկտ, ձայն, 2020-2022 թթ.

Արվեստագետները հետազոտում են մարդկանց

փոխազդեցության և գոյության այլ ձևերի հետ համատեղելիության հնարավորությունը: Ծրագրի սուբյեկտները հագեցած են հատուկ իմպլանտներով և օրգանների լրացուցիչ համակարգով, որոնք օգնում են նրանց գոյատևել նոր աշխարհում: Ուղեղի էմուլյացիան նոր մարդկանց հնարավորություն է տալիս դառնալ անմահ՝ որպես թվային իրականության նեյրոնային ցանց կամ ընդլայնված կենսաբանական մարմին: Աշխատանքը ստեղծվել է արհեստական ​​ինտելեկտի միջոցով։ AI-ն ստեղծվել է Սադովսկու և Լի-Մի-Յանի ստեղծագործությունների հավաքածուներով: Արվեստագետները օգտագործել են լեզվական ծածկագիր՝ տեսողականորեն եզակի օրգանոիդային բջիջներ ձեռք բերելու համար, որոնք կազմում են օրգանների նոր համակարգեր։

Alyona Tereshko (Russia), Antti Kukkonen (Finland)

“Home Odyssey” project

 

Episode 1. Acquaintance 

7 min. 34 sec., 2020    

 

Episode 4. Concepts 

5 min. 6 sec., 2020

The project plays on concepts of everyday life that are important for people (friendship, love, food, work, social organization) in the form of a mixture of various media: installation, video, performance, doll’s theater and watercolor painting. The artist Alena Tereshko and the philosopher Antti Kukkonen – a creative and family tandem – introduce us to their home world of fluffy toys. In game dialogue, they discuss relations in society, the difference between socialism and capitalism, and history and politics.

 

Ալյոնա Տերեշկո (Ռուսաստան), Անտտի Կուկկոնեն (Ֆինլանդիա)

«Տնային ոդիսական» նախագիծ

 

Մաս 1. Ծանոթություն

7 րոպե 34 վրկ., 2020թ.

 

Մաս 4. Հղացքներ

5 րոպե 6 վրկ., 2020թ.
 

Նախագիծը խաղում է մարդկանց համար կարևոր առօրյա կյանքի հասկացությունների հետ (ընկերություն, սեր, սնունդ, աշխատանք, սոցիալական կազմակերպություն) տարբեր մեդիաների խառնուրդի տեսքով՝ ինստալյացիա, վիդեո, պերֆորմանս, տիկնիկային թատրոն և ջրաներկ նկարչություն: Արվեստագետ Ալենա Տերեշկո և փիլիսոփա Անտտի Կուկկոնեն ստեղծագործ ընտանեկան տանդեմը մեզ է ներկայացնում փափուկ խաղալիքների իրենց տնային աշխարհը: Խաղային երկխոսության ընթացքում նրանք քննարկում են հարաբերությունները հասարակության մեջ, սոցիալիզմի և կապիտալիզմի տարբերությունը, պատմությունն ու քաղաքականությունը:

 

Silvana Chobanyan, Aram Zurabyan (Armenia)

The Thing

3 min. 13 sec., 2020

 

Something in the unknown

When searching

Your mind is clinging

To the images,

The blank images

Are slipping...

 

Սիլվանա Չոբանյան, Արամ Զուրաբյան (Հայաստան)

Բանը

3 րոպե 13 վրկ., 2020թ.

 

Ինչ-որ բան անհայտության մեջ

Փնտրելիս

Ձեր միտքը կառչում է

Պատկերներին,

Դատարկ պատկերները

Սայթաքում են...

Aizek (Georgia)

Burnout 

2 min., 2022, generative art

In co-authorship with the musician Digital Moss

Part of the NFT collection “100 WAYS TO FALL APART”

 

Everything has its beginning and its end/everything comes to an end. The age of

decay follows the blink of the Big Bang and vanishing/death follows birth. We are a

part of the universe, the same laws work for us, no matter if we want it or not. We d

e c a y, we disso☉㊂lve, and the only thing left for us to do is to o .bse/. ∷ rv e=-

∷⠷Ξ∷⦙∷…

 

Այզեկ (Վրաստան)

Հոգնածություն

2ր., 2022, գեներատիվ արվեստի

Երաժիշտ Digital Moss-ի հետ համահեղինակությամբ

NFT «100 WAYS TO FALL APART» NFT հավաքածուի մի մասը

 

Ամեն ինչ ունի իր սկիզբը և իր ավարտը/ամեն ինչ ավարտվում է: Անկման ժամանակաշրջանին հետևում է Մեծ պայթյունը, և անհետացում/մահվանը՝ ծնունդը: Մենք տիեզերքի մի մասն ենք, մեզ մոտ գործում են նույն օրենքները, անկախ նրանից՝ մենք ուզում ենք դա, թե ոչ: Մենք կցանկանայինք e c a y, մենք disso☉㊂lve, և մեզ մնում է միայն o .bse/: ∷ rv e=-

∷⠷Ξ∷⦙∷…

 

Pôle-Fromage (France)

Mymy

47 min., 2022

 

This video, shot by the artists using a microscope, demonstrates the process of cheese production by mites known as “artisons” (which sounds like “craftsmen” in French). The mites try to make their little planet more delicious by chewing on the rind. The uneven rind of the French cheese “Mimolette” resembles the surface of the moon, and it is formed by cheese mites, whose work is displayed in the video.

 

Փոլ-Ֆրոմաժ (Ֆրանսիա)

Միմի

47 վրկ., 2022թ.

 

Արվեստագետների կողմից մանրադիտակի միջոցով նկարահանված այս վիդեոն ցույց է տալիս պանրի արտադրության գործընթացի մանրէներին, որոնք հայտնի են որպես «արտիզոն» (որը ֆրանսերեն նշանակում է «արհեստավորներ»): Տզերը փորձում են իրենց փոքրիկ մոլորակն ավելի համեղ դարձնել՝ կրծելով կեղևը: Ֆրանսիական «Mimolette» պանրի անհավասար կեղևը նման է լուսնի մակերևույթին՝ ձևավորվելով պանրի տիզերից, որոնց աշխատանքը ներկայացված է տեսանյութում։

 

Rinatto L'bank (Kazakhstan)

The Birth of Humanity 

2 min. 10 sec., 2022 

 

In this project, which he began in 2016, Rinat Abdramakhnov (Rinatto L'bank) studies visual communications of the phenomenology of the human body in the media. He uses photography, computer modelling and 3D-simulation to create complex prismatic distortions. The impossible metamorphoses of the human body shift the viewer’s customary experience into another dimension.

 

Ռինատտո Լ՛բանկ (Ղազախստան)

Մարդկության ծնունդը

2 րոպե 10 վրկ., 2022թ.

 

2016թ.-ին սկսված այս նախագծում, Ռինատ Աբդրամախնովը (Rinatto L'bank) ուսումնասիրում է մեդիայում մարդու մարմնի ֆենոմենոլոգիայի վիզուալ հաղորդակցությունները: Նա օգտագործում է լուսանկարչություն, համակարգչային մոդելավորում և 3D մոդելավորում՝ բարդ պրիզմատիկ աղավաղումներ ստեղծելու համար: Մարդու մարմնի անպատկերացնելի կերպարանափոխությունները սովորական դիտողի փորձառությունը տեղափոխում են մեկ այլ հարթություն:

IAMAHOLOGRAM3.jpg

 

Sonia Balassanian

 

Artist. Born in 1942. Her work springs from an interest in abstract painting, and she experiments with collage, installation, performance and video art. Balassanian’s personal exhibitions have been held in the Armenian pavilion at the 52nd Venice biennale (Italy) and at The Sculpture Center in New York, USA.

Սոնիա Պալասանյան

 

Արվեստագետ: Ծնվել է 1942 թվականին: Նրա աշխատանքը բխում է աբստրակտ նկարչության նկատմամբ հետաքրքրությունից: նա փորձարկումներ է անում կոլաժով, ինստալյացիայով, պերֆորմանսով և վիդեո արվեստով: Պալասանյանի անհատական ցուցահանդեսները տեղի են ունեցել Վենետիկի 52-րդ բիենալեի (Իտալիա) հայկական տաղավարում և ԱՄՆ Նյու Յորքի Քանդակագործության կենտրոնում։

 

Andrius Venclova

 

Photographer, director, artist. Born in 1968. Began with experiments in parallel cinema, later moving to video image, computer editing, using special effects and VJing. Worked with Vladislav Mamyshev-Monroe and the “New Composers” group. In 1991, he showed his films at the Jonas Mekas “Anthology Film Archives” in New York, USA, with Jonas Mekas. Participant of the Mayday festival in Germany (1996, 1997).

 

Անդրիուս Վենկլովա

 

Լուսանկարիչ, ռեժիսոր, արվեստագետ։ Ծնվել է 1968թ.-ին: Սկսել է զուգահեռ կինոյի փորձարկումներով՝ հետագայում անցնելով վիդեո պատկերների, համակարգչային մոնտաժի, հատուկ էֆեկտների՝ VJing-ի կիրառմամբ: Աշխատել է Վլադիսլավ Մամիշև-Մոնրոյի և «Նոր կոմպոզիտորներ» խմբի հետ։ 1991 թվականին,  Յոնաս Մեկասի հետ նա իր ֆիլմերը ցուցադրել է վերջինիս «Anthology Film Archives»-ում, Նյու Յորք, ԱՄՆ։ Գերմանիայի Mayday փառատոնի մասնակից է(1996, 1997)։

 

Boris Kazakov

 

Artist and director. Born in 1964. From 1990, he worked with the artist Inal Savchenkov, joining the “Engineers of Art” school. His works were shown at the Rotterdam festival (Netherlands) and subsequently acquired by the cinema museum in Amsterdam. Kazakov experiments with different methods of animation without a camera, and invented a way to shoot movies with a photo camera.

 

Բորիս Կազակով

 

Արվեստագետ և ռեժիսոր. Ծնվել է 1964 թվականին։ 1990 թվականից աշխատել է նկարիչ Ինալ Սավչենկովի հետ՝ ընդունվելով «Արվեստի ինժեներներ» դպրոցը։ Նրա աշխատանքները ցուցադրվել են Ռոտերդամի փառատոնում (Նիդեռլանդներ)՝  հետագայում ձեռք են բերվելով Ամստերդամի կինոթանգարանի կողմից։ Կազակովը փորձարկումներ է անում անիմացիայի տարբեր մեթոդներով՝ առանց տեսախցիկի, ինչպես նաև հորինել է ֆոտոխցիկով ֆիլմեր նկարահանելու մեկ այլ հնար։

 

Polina Komyagina

 

Video artist and animation director. Born in 1991. Since 2020, a student at the Experimental film laboratory of the St. Petersburg School of New Cinema (Russia).

 

Պոլինա Կոմյագինա

 

Վիդեո արվեստագետ և անիմացիոն ռեժիսոր։ Ծնվել է 1991թ.: 2020թ. -ից Սանկտ Պետերբուրգի Նոր կինոյի դպրոցի Էքսպերիմենտալ կինոլաբորատորիայի ուսանող է (Ռուսաստան):

 

Konstantin MiTenev

 

Director, media artist, web artist. Born in 1957. One of the figures of parallel cinema. In his work he moved from text to film images; then to video, to digital code; now he calls himself a metasymbolist. Creator of the first Internet TV channel in Russia, “Twins TV” (1996).

Կոնստանտին ՄիՏենև

 

Ռեժիսոր, մեդիա արվեստագետ, վեբ արվեստագետ։ Ծնվել է 1957թ.: Զուգահեռ կինոյի գործիչներից է: Իր աշխատանքում նա տեքստից անցել է կինոպատկերների, ապա դեպի վիդեո, թվային կոդ; Այժմ նա իրեն անվանում է մետասիմվոլիստ։ Ռուսաստանում առաջին ինտերնետային հեռուստաալիքի՝ «Twins TV» ստեղծողն է (1996 թ.):

 

Lidiya Rikker

 

Director and media artist. Born in 1982. Graduate of the experimental film laboratory of the St. Petersburg School of New Cinema (Russia). Participant of various festivals in Russia and abroad.

 

Լիդիա Ռիկկեր

 

Ռեժիսոր և մեդիա արվեստագետ: Ծնվել է 1982 թվականին: Սանկտ Պետերբուրգի Նոր կինոյի դպրոցի (ՌԴ) փորձարարական կինոլաբորատորիայի շրջանավարտ է, տարբեր փառատոների մասնակից Ռուսաստանում և արտերկրում։

 

Anya Tsyrlina

 

Artist and director. Works with video, electronic music and new media. Her projects combine the structural quests of experimental cinema with documentary and archive practices.

 

Անյա Ցիրլինա

 

Արվեստագետ և ռեժիսոր. Աշխատում է վիդեո, էլեկտրոնային երաժշտության և նոր մեդիայի հետ: Նրա նախագծերը համատեղում են փորձարարական կինոյի կառուցվածքային որոնումները՝ վավերագրական և արխիվային պրակտիկայի հետ:

 

Alek Borisov

 

Media artist, photographer, designer. Born in 1976. Received an education in philosophy. Works in the field of photography and computer graphics, and develops the theory of the “noise ontology of media systems” and the aesthetics of visual noise. Founder of the “Cyberborea” virtual space.

 

Ալեք Բորիսով

 

Մեդիա արվեստագետ, լուսանկարիչ, դիզայներ։ Ծնվել է 1976թ.: Ստացել է փիլիսոփայական կրթություն: Աշխատում է լուսանկարչության և համակարգչային գրաֆիկայի ոլորտում՝ զարգացնելով «մեդիա համակարգերի աղմուկի գոյաբանության» տեսությունը և վիզուալ աղմուկի էսթետիկան։ «Cyberborea» վիրտուալ տարածքի հիմնադիրն է:

 

Ksenia Galkina

 

Media artist. Born in 1988. She originally studied to be a journalist, and in 2016 she graduated from the Rodchenko Moscow School of Photography and Multimedia (Russia). She works with video and photography, contemplating themes of the non-material existence of the human and objects, digitalization and the “nullification” of space and actions.

 

Քսենիա Գալկինա

 

Մեդիա արվեստագետ. Ծնվել է 1988 թվականին: Սկզբում սովորել է որպես լրագրող, այնուհետև 2016 թվականին ավարտել է Ռոդչենկոյի անվան Մոսկվայի լուսանկարչության և մուլտիմեդիայի դպրոցը (Ռուսաստան): Նա աշխատում է վիդեո և լուսանկարչության ոլորտում՝ խորհելով մարդու և առարկաների ոչ նյութական գոյության, թվայնացման և տարածության ու գործողությունների «զրոյացման» թեմաների շուրջ:

 

Elena Demi-dova

 

Media artist, performer, curator. Curator of the MEDIA BODY MEDIA research project. Studies the multi-modality of sensory perception. Develops interactive technological sculpture and companion objects, and creates media performances.

Ելենա Դեմի-դովա

 

Մեդիա արվեստագետ, պերֆորմեր, համադրող։ MEDIA BODY MEDIA հետազոտական նախագծի համադրող։ Ուսումնասիրում է զգայական ընկալման բազմամոդալությունը: Մշակում է ինտերակտիվ տեխնոլոգիական քանդակներ և ուղեկից առարկաներ և ստեղծում մեդիա պերֆորմանսներ:

 

Maxim Kalmykov

 

Photo artist, media artist, programmer. Born in 1973. Graduated from the cybernetics department of the Moscow Engineering Physics Institute. 

Մաքսիմ Կալմիկով

 

Ֆոտո և մեդիա արվեստագետ, ծրագրավորող։ Ծնվել է 1973 թվականին: Ավարտել է Մոսկվայի ինժեներական ֆիզիկայի ինստիտուտի կիբեռնետիկայի բաժինը:

 

Victoria Ilyushkina

Artist, curator. Born in 1971. Curator of the CYLAND Video Archive and video programs of the CYFEST international festival of media art since 2009. In her creative projects, she studies the link of sound and image, and experiments with video in the field of modern choreography.

 

Վիկտորյա Իլյուշկինա

 

Արվեստագետ, համադրող։ Ծնվել է 1971թ.: 2009թ. -ից CYLAND վիդեոարխիվի և CYFEST մեդիա արվեստի միջազգային փառատոնի վիդեո ծրագրերի համադրող է: Իր ստեղծագործական նախագծերում նա ուսումնասիրում է ձայնի և պատկերի կապը, փորձարկումներ է անում վիդեոյի հետ՝ ժամանակակից խորեոգրաֆիայի ոլորտում:

 

Thorsten Soltau

 

Artist. Born in Germany in 1987. Has worked as an artist since 2006. Specially interested in sound decay, conceptualism and dualism (philosophy/gender). A citizen of the “kingdom” of KREV – the conceptual art project KonungaRikena Elgaland-Vargaland.

 

Թորստեն Սոլտաու

 

Արվեստագետ: Ծնվել է Գերմանիայում 1987 թվականին: Գործել է 2006 թվականից: Հատկապես հետաքրքրված է ձայնի քայքայմամբ, կոնցեպտուալիզմով և դուալիզմով (փիլիսոփայություն/գենդեր): KREV-ի «թագավորության»- KonungaRikena Elgaland-Vargaland կոնցեպտուալ արվեստի նախագծի քաղաքացի է:

 

Max Kuiper

 

Artist. Born in the Netherlands in 1960. Has worked with images and text since 1978, and in the early 1980s also began to take an interest in sound, primarily sound collages. He creates sound installations, performances, audio excursions and visual installations with a sound component under the label “Les Horribles Travailleurs”, a name which refers to Rimbaud’s “Letters of a Seer”. He uses various methods and techniques, and makes recordings in abandoned factories and houses, cellars, bunkers etc.

 

Մաքս Կույպեր

 

Արվեստագետ: Ծնվել է Նիդեռլանդներում 1960 թվականին: Աշխատել է պատկերների և տեքստի հետ 1978 թվականից, իսկ 1980-ականների սկզբին սկսել է հետաքրքրվել ձայնով, ձայնային կոլաժներով: Նա ստեղծում է ձայնային ինստալացիաներ, պերֆորմանսներ, աուդիո էքսկուրսիաներ և վիզուալ ինստալյացիաներ ձայնային բաղադրիչով «Les Horribles Travailleurs» ապրանքանիշի ներքո, որը վերաբերում է Ռեմբոի «Տեսնողի նամակներին»: Կույպերը օգտագործում է տարբեր մեթոդներ և տեխնիկա, ձայնագրություններ է անում լքված գործարաններում և տներում, նկուղներում, բունկերներում և այլն:

 

Vasily Stepanov (P_SH) 

 

Artist, composer and DJ. Has worked in sound since 1995. The starting point for his art is information flows, eclectica and combining the incompatible.

 

Վասիլի Ստեպանով (P_SH)

 

Արվեստագետ, կոմպոզիտոր և դիջեյ։ Աշխատում է ձայնային ոլորտում 1995 թվականից: Նրա արվեստի մեկնարկային կետը տեղեկատվական հոսքերն են, էկլեկտիկաները և անհամատեղելիների համադրումը:

 

Alexandra Lerman

 

Artist. Born in the USSR in 1980. In her research projects she studies how humans are influenced by ideologies and systems that lie at the basis of the postindustrial world of non-material labor, and how humans themselves influence the planet’s ecology.

 

Ալեքսանդրա Լերման

 

Արվեստագետ: Ծնվել է ԽՍՀՄ-ում 1980 թվականին: Իր հետազոտական ծրագրերում նա ուսումնասիրում է, թե ինչպես են մարդիկ ազդում գաղափարախոսությունների և համակարգերի վրա, որոնք ընկած են ոչ նյութական աշխատանքի հետինդուստրիալ աշխարհի հիմքում, և ինչպես են մարդիկ ազդում մոլորակի էկոլոգիայի վրա:

Lilia Li-Mi-Yan and Katherina Sadovsky (Russia)

 

Lilia Li-Mi-Yan (b. 1971) and Katherina Sadovsky (b. 1985) are a duo of Russian artists, currently based in Moscow. They studied photography at the Rodchenko Art School, Moscow. They have been working together since 2016. Their versatile approach to art practice covers such art media as photography, painting, sculpture, photo books, installation, video, sound, intervention in public and natural spaces, and social activism by collecting plastic waste in Moscow. Awards: The science and culture museum at Michigan State University grant, USA (2022), ReStore Digital art Awards, Moscow, Russia (2022), Nominees of the 1st Moscow Art Prize in the category "Art and Architecture" (2020), International Photography Grant, USA – finalists in the Documentary category (2019)

 

Լիլիա Լի-Մի-յան և Կատերինա Սադովսկի (Ռուսաստան)

 

Լիլիա Լի-Մի-Յանը (ծն. 1971) և Կատերինա Սադովսկին (ծն. 1985) ռուս արվեստագետների զույգ է, որը գործում է Մոսկվայում։ Նրանք լուսանկարչություն են սովորել Մոսկվայի Ռոդչենկոյի անվան արվեստի դպրոցում։ Միասին աշխատում են 2016 թվականից: Արվեստի պրակտիկայի հանդեպ նրանց բազմակողմանի մոտեցումն ընդգրկում է արվեստի այնպիսի մեդիաներ, ինչպիսիք են լուսանկարչությունը, նկարչությունը, քանդակը, ֆոտոգրքերը, ինստալյացիան, վիդեոն, ձայնը, միջամտությունը հասարակական և բնական տարածքներում և սոցիալական ակտիվությունը, որն իրականանում է Մոսկվայում պլաստիկ թափոններ հավաքելու միջոցով: Մրցանակներ՝ Միչիգանի պետական համալսարանի գիտության և մշակույթի թանգարանի դրամաշնորհ, ԱՄՆ (2022), ReStore Digital art Awards, Մոսկվա, Ռուսաստան (2022), Մոսկվայի արվեստի 1-ին մրցանակի հավակնորդներ «Արվեստ և ճարտարապետություն» անվանակարգում (2020), միջազգային Լուսանկարչության դրամաշնորհ, ԱՄՆ – Վավերագրական ֆիլմ անվանակարգի եզրափակիչ փուլ (2019):

Alena Tereshko

 

Artist. Born in 1986. Works in the field of graphic art, performance, animation, video and painting. She is interested in the intertwining of modernity and tradition, relations between images and perception, and generally in opposite categories and their points of contact.

 

Ալենա Տերեշկո

 

Արվեստագետ: Ծնվել է 1986թ.: Աշխատում է գրաֆիկական արվեստի, պերֆորմանսի, անիմացիայի, վիդեո և գեղանկարչության բնագավառներում: Նրան հետաքրքրում է արդիականության և ավանդույթի միահյուսումը, պատկերների և ընկալման փոխհարաբերությունները և ընդհանրապես հակադիր կատեգորիաները և դրանց շփման կետերը:

 

Antti Kukkonen

 

Philosopher. Born in 1975. He received two master’s degrees in theoretical philosophy and political history at Helsinki University (Finland). He is currently studying the philosophy of history, and writing a blog.

 

Անտի Կուկկոնեն

 

Փիլիսոփա: Ծնվել է 1975 թվականին: Հելսինկիի համալսարանում (Ֆինլանդիա) ստացել է տեսական փիլիսոփայության և քաղաքական պատմության մագիստրոսական կոչումներ: Նա ուսումնասիրում է պատմության փիլիսոփայությունը, վարում է իր բլոգը։

 

Aram Zurabian 

 

Artist. Born in 1983. Studied engineering in Armenia and art in France. Creates videos and installations, and also works in mixed techniques.

 

Արամ Զուրաբյան

 

Արվեստագետ: Ծնվել է 1983 թվականին: Հայաստանում սովորել է ճարտարագիտություն, Ֆրանսիայում՝ արվեստ: Ստեղծում է վիդեոներ և ինստալյացիաներ, աշխատում է նաև խառը տեխնիկայով։

 

Silvana Chobanian

 

Artist, actress, director. Born in 1979. Graduated from the Yerevan State Institute of Theater and Cinematography (Armenia). As an artist, she creates audiovisual installations and video art.

 

Սիլվանա Չոբանյան

 

Արվեստագետ, դերասանուհի, ռեժիսոր։ Ծնվել է 1979 թվականին: Ավարտել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը (Հայաստան): Որպես արվեստագետ նա ստեղծում է աուդիովիզուալ ինստալյացիաներ և վիդեո արվեստ։

 

Aizek (Mikhail Anoshchenko) 

 

Aizek is a media artist. He works with generative graphic art and sound, and creates performances and installations. He studies algorithmic aesthetics and conveying the internal through the abstract. Participant of numerous festivals of electronic music and arts.

 

Այզեկ (Միխայիլ Անոշչենկո)

 

Այզեկը մեդիա արվեստագետ է։ Նա աշխատում է գեներատիվ գրաֆիկայի և ձայնի հետ, ստեղծում է պերֆորմանսներ և ինստալյացիաներ։ Այզեկը ուսումնասիրում է ալգորիթմային գեղագիտությունը և վերացականի միջոցով ներքինի փոխանցումը։ Էլեկտրոնային երաժշտության և արվեստի բազմաթիվ փառատոների մասնակից է։

 

Pôle-Fromage 

 

An art group founded in 2015. Its members, Inès Day (born 1990) and Jeanson Péchin (born 1988) are graduates of the École des Beaux-Arts (Paris, France). The group conducts documentary and experimental research, primarily studying living beings and their transformation.

 

Փոլ-Ֆրոմաժ

 

Արվեստագետների խումբ է, որը հիմնադրվել է 2015 թվականին։ Նրա անդամները՝ Ինես Դեյը (ծնված 1990 թ.) և Ժանսոն Պեշինը (ծնված 1988 թ.) École des Beaux-Arts-ի (Փարիզ, Ֆրանսիա) շրջանավարտներ են։ Խումբն իրականացնում է փաստագրական և փորձարարական հետազոտություններ՝ հիմնականում ուսումնասիրելով կենդանի էակներին և նրանց փոխակերպումը:

 

Rinatto L'bank (Rinat Abdramakhnov)

 

Artist. Born in Astana, Kazakhstan. Besides receiving artistic education, he also obtained a diploma as a programmer. He works in the field of new media: his interests include sculpture, cinematography, animation and 3D-modelling.

 

Ռինատտո Լ՛Բանկ (Ռինատ Աբդրամախնով)

 

Արվեստագետ: Ծնվել է Աստանայում, Ղազախստան։ Բացի արվեստային ​​կրթություն ստանալուց, նաև ստացել է ծրագրավորողի դիպլոմ։ Նա աշխատում է նոր մեդիայի ոլորտում. նրա հետաքրքրությունները ներառում են քանդակագործություն, կինոարվեստ, անիմացիա և 3D մոդելավորում:

bottom of page